qatı

qatı
sif.
1. Sıyıq, duru olmayan; mət, qəliz. Qatı palçıq. Qatı şərbət. Qatı şorba. Qatı kütlə. Qatı mürəkkəb. Qatı mürəbbə.
2. Sıx, kəsif, qəliz. Qatı tüstü. Qatı duman. – Alaçıqların bəri yanından nazik, lakin qatı çən zolağı uçub haraya isə gedirdi. M. Hüs.. Qaranlıq o qədər də qatı deyildi, evlər, ağaclar seçilirdi. S. Rəh.. Dünyamız o qədər qatı dumanda; Gözləri tor bağlar ulduzların da. M. Araz.
3. məc. Çox şiddətli, çox güclü, çox bərk. Qatı soyuq. – Qatı müştaq olmuşam zülfü üzarın buyinə. Nəs.. Dərdim qatıdır bu gecə lütf eylə, ey dust! Mən bidilü biçarəvü bimarı unutma. K.. Lakin küçədə gəzişib, azad danışmaq üçün yalnız qatı soyuqlar deyil, xalqın gediş-gəlişi də mane olurdu. M. S. O..
4. məc. Sərt, rəhmsiz, amansız, qəddar. Qatı ürək. – <Qacar:> Görürsən? O imiş qatı düşmənim; Onu yandırsam da haqqım var mənim. S. V.. Bu teleqram bir daha o məqsədin son dərəcə vəhşi, amansız və qatı olduğunu anladırdı. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Ismael Qati — est un personnage fictif du roman de Tom Clancy La Somme de toutes les peurs Qati est un palestinien, luttant depuis toujours contre Israël. Le but avoué de sa vie est la destruction de cette nation. Désespéré par le plan de paix au Proche Orient …   Wikipédia en Français

  • Personnages de la Saga Ryan — Cette page présente les personnages de la Saga Ryan de Tom Clancy. Sommaire 1 Personnages présents dans plusieurs tomes 1.1 Gennady Bondarenko 1.2 Domingo Ding Chavez 1.3 …   Wikipédia en Français

  • yarımqatı — sif. Tam qatı olmayan, bir qədər qatı, qatıtəhər, nə qatı, nə duru. Yarımqatı maddə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • The Sum of All Fears — Infobox Book | name = The Sum of All Fears title orig = image caption = First edition cover art author = Tom Clancy cover artist = country = United States language = English series = Ryanverse genre = Thriller novel publisher = Putnam release… …   Wikipedia

  • Marvin Russel — est un personnage fictif du roman de Tom Clancy La Somme de toutes les peurs. Russel est une force de la nature, très doué au tir et au combat à main nue. D origine sioux et ayant passé son enfance dans une réserve indienne, il fait partie d une… …   Wikipédia en Français

  • əhməz — ə. 1) ən qatı, ən şiddətli; daha qatı, daha şiddətli; 2) çox çətin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ərş — ə. 1) qübbə, günbəz; 2) taxt, taxt tac; 3) köhnə heyət elmində: göyün doqquzuncu və ən uca qatı; 4) səma, göy. Ərşi ə’la bax: ərşi müəlla; ərşi fələk yüksək fələk; fələk; ərşi müəlla göyün ən uca qatı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çim — 1. is. 1. Torpağın, kökləri bir birinə sarışmış sıx ot bitkiləri bitmiş üst qatı, təbəqəsi. // Həmin qatdan kəsilmiş hissə. Uşaqlardan birisi yamacda çim kəsər, qalanları çimləri çılpaq kürəklərinə qalaq qalaq yığıb sahilə daşıyar, çayın qolunun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göy — 1. is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava. Bu halda sərayi şahibən göyə bir fişəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlə — is. <ər.> Mexanikanın əsas kəmiyyətlərindən biri – bir cisimdə olan maddənin miqdarını ölçən əsas kəmiyyət; cismin, ona təsir edən qüvvəyə nisbətlə inersiyalılığın ölçüsü. 2. tex. Formasız, xəmirvari qatı və ya yarımqatı maddə. Yapışqan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”